Zarejestruj się
Program

18 kwietnia 2024

wierzytelności

Forum

warszawa

Zapraszamy do dyskusji na temat
zarządzania wierzytelnościami.

19 kwietnia 2024

online

Image

Do konferencji forum wierzytelności zostało jeszcze:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Forum Wierzytelności

Premierowa edycja Forum Wierzytelności organizowana przez Konfederację Lewiatan

jest poświęcona aspektom rynku wierzytelności. Forum to okazja do otwartej dyskusji,

w której ocenimy stan obecny oraz perspektywy rozwoju tego obszaru gospodarki.

Wśród tematów podjętych podczas forum, znajdą się:

antymetody windykacji, zadłużenie pokolenia Z i Millenialsów

Image

regulacje zatorów płatniczych w popandemicznej Polsce

Image

powszechny system edukacji, czy uwzględnia edukację finansową?

Image

Nie zabraknie dyskusji o kooperacji biznesu z ośrodkami naukowymi, której efektem mają być innowacyjne wdrożenia.

Image
Program
Zarejestruj się
ImageImage Image Image Image

Prelegentki i Prelegenci

Adam Czerniak

Dyrektor ds. badań, Polityka Insight, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej

i Politycznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Adam Czerniak

Marcin Dominiak

Klub Przedsiębiorców SGH

Marcin Dominiak

dr Sławomir Dudek

Główny ekonomista, Instytut Finansów Publicznych, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Sławomir Dudek

Sławomir Grzelczak

Prezes Zarządu, BIG InfoMonitor, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej

Sławomir Grzelczak

Prezes, Coface

Łukasz Kiliński

Łukasz Kiliński

Katarzyna Lenart

Dyrektorka, Departament Restrukturyzacji i Windykacji Detalicznej, Bank Millennium S.A

Michał Mądry

Michał Mądry

Klub Przedsiębiorców

SGH

Bartosz Murak

Sylwia Nowak

Ekspertka w Zespole Relacji

z Klientami Strategicznymi,

BIG InfoMonitor, Grupa BIK

dr hab.Waldemar Rogowski

dr Bartosz Murak

Radca prawny, Grupa KRUK

Bartosz Murak

Wiceprezydent Konfederacja Lewiatani

Henryk Orfinger

Grzegorz Sielewicz

dr hab. Waldemar Rogowski

Główny Analityk Grupy BIK, Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab.Waldemar Rogowski
Agnieszka Salach

Marta Romańska

Radczyni prawna, ekspertka

z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłości, Filipiak Babicz Legal

Ekspert w Zespole Relacji z Klientem Biznesowym, BIG InfoMonitor, Grupa BIK

Sławomir Panek

Adrian Zwoliński

Wicedyrektor, Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Grzegorz Sielewicz

Agnieszka Salach

Starsza menadżerka ds. PR, Grupa KRUK

Agnieszka Salach

Andrzej Guzowski

Zastępca dyrektora, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Sławomir Szynalik

Główny ekonomista na region Europy Środkowo-Wschodniej, Coface

Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz
Sławomir Szynalik
Grzegorz Sielewicz

Rafał Kowalczyk

Emilia Matlak

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny

w Kancelarii Filipiak

Babicz Legal

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Wrocławia-Krzyków, członek Krajowej Rady Komorniczej

Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego, Konfederacja Lewiatan

Wiceprezes, Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej

Adrian Zwoliński

Kacper Wojda

Maciej Witucki
Adrian Zwoliński

Prezes, Krajowa Rada Komornicza

Sławomir Szynalik

Sławomir Szynalik

Program

Wybierz dzień i kliknij aby poznać program

18 kwietnia 2024 - Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa

godz: 9:00 – 15:40

Rejestracja

09.00 – 09.30

Image

Oficjalne otwarcie spotkania:

Henryk Orfinger, Wiceprezydent, Konfederacja Lewiatan

Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej

Adrian Zwoliński, Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego, Konfederacja Lewiatan

09.30 – 09.50

Wystąpienie: Moralność płatnicza w Polsce


dr hab. Adam Czerniak, Dyrektor ds. badań, Polityka Insight, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

09.50 – 10.05

10.05 – 11.05

Czy edukacja finansowa w Polsce działa?

Edukacja finansowa ma ogromny wpływ na decyzje finansowe Polek i Polaków. Czy jest wpleciona w system edukacji powszechnej? Czy działa poprawnie, a jeśli nie, w jaki sposób należałoby ją naprawić?


Prelegenci:


Łukasz Kiliński, Prezes, Coface

Krzysztof Rek, Dyrektor, Departament Edukacji i Komunikacji, Rzecznik Finansowy

dr hab. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Grupy BIK, Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agnieszka Salach, Starsza menadżerka ds. PR, Grupa KRUK

Sławomir Szynalik, Prezes, Krajowa Rada Komornicza


Moderacja: Adrian Zwoliński, Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego, Konfederacja Lewiatan

Przerwa kawowa

11.05 – 11.20

Image

11.20 – 11.35

Wystąpienie: Sytuacja płynnościowa firm w Polsce. Czy najgorsze już za nami?


Grzegorz Sielewicz, Główny ekonomista na region Europy Środkowo-Wschodniej, Coface

11.35 – 12.35

Jak nie regulować windykacji – zestaw szkodliwych rozwiązań dla dłużników, wierzycieli

i gospodarki

Od kilku lat trwa w Polsce debata dotycząca kompleksowej regulacji sektora windykacyjnego. Zgłaszano lepsze i gorsze propozycje rozwiązań. Debata ma za zadanie przyjrzeć się tym drugim, a zwłaszcza wielowymiarowym negatywnym skutkom – nie tylko dla wierzycieli, ale także dla dłużników i gospodarki jako takiej.


Prelegenci:


Rafał Kowalczyk, Adwokat, doradca restrukturyzacyjny w Kancelarii Filipiak Babicz Legal

Emilia Matlak, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, członek Krajowej Rady Komorniczej

dr Bartosz Murak, Radca prawny, Grupa KRUK


Moderacja: Adrian Zwoliński, Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego, Konfederacja Lewiatan

Przerwa kawowa – poczęstunek

12.35 – 13.05

Image

13.05 – 13.20

Wystąpienie: Stan zadłużenia państwa i perspektywy na przyszłość


dr Sławomir Dudek, Prezes Zarządu, Instytut Finansów Publicznych, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13.20 – 14.20

Jak przepchnąć zatory płatnicze w popandemicznej Polsce?

W Polsce od kilku lat obowiązują regulacje dotyczące zatorów płatniczych. Jak wygląda problem zatorów w gospodarce po pandemicznej? W jaki sposób sobie z nim poradzić?


Prelegenci:


Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wicedyrektor, Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie

Andrzej Guzowski, Zastępca dyrektora, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Marta Romańska, Radczyni prawna, ekspertka z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłości, Filipiak Babicz Legal


Moderacja: Michał Mądry, Klub Przedsiębiorców SGH

Przerwa kawowa

14.20 – 14.35

Image

14.35 – 15.35

Zadłużenie pokolenia Z i Millenialsów

Jak obecnie kształtuje się zadłużenie pokolenia Z i Millenialsów? Czy zadłużenie tych pokoleń różni się od siebie? Czy istnieją niebezpieczne, nowe trendy w zadłużeniu młodych Polaków i Polek?


Prelegenci:


Katarzyna Lenart, Dyrektorka, Departament Restrukturyzacji i Windykacji Detalicznej,

Bank Millennium S.A.

Julian Smółka, Prezes Zarządu, Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, członek Krajowej Rady Komorniczej

Kacper Wojda, Wiceprezes, Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej


Moderacja: Marcin Dominiak, Klub Przedsiębiorców SGH

Zakończenie spotkania

Adrian Zwoliński, Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego, Konfederacja Lewiatan

15.35 – 15.40

Image

19 kwietnia 2024, ONLINE

godz: 10:00 – 11:00

Drugi dzień konferencji wypełnią warsztaty transmitowane online.

Każda zarejestrowana osoba otrzyma link do udziału w spotkaniu online oraz materiały szkoleniowe.

10.00–11.00

Prewencja i miękka windykacja - praktyczne porady i narzędzia


W czasie warsztatu dowiesz się: Jakie jest ryzyko, że Twoja firma nawiąże współpracę z klientem, który przestanie płacić? Jaka jest aktualnie skala zatorów płatniczych – co mówią badania – krótki wstęp do warsztatu. 


Prewencja

Jak zabezpieczyć biznes przed współpracą z niesolidnym kontrahentem? Sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahenta – raport o firmie i raport o konsumencie – skąd je brać, jak je czytać i rozumieć?Jak monitorować kontrahentów w trakcie współpracy, aby wychwycić sygnały kłopotów finansowych partnera biznesowego?


Narzędzia miękkiej windykacji jako dobra i dostępna alternatywa dla windykacji sądowej

Ustawowe wezwanie do zapłaty – jakie powinno mieć elementy składowe, aby było skuteczne. Jak działa wpis do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG).Jakie są warunki ustawowe, na podstawie których można dokonać wpisu do rejestru BIG. Jak dopisać dług krok po kroku – prezentacja procesu dopisywania długu do rejestru dłużników na przykładzie systemu BIG InfoMonitor. Konsekwencje dla dłużnika wpisania na listę dłużników


Prowadzenie:

Sylwia Nowak, Ekspertka w Zespole Relacji z Klientami Strategicznymi, BIG InfoMonitor, Grupa BIK

Sławomir Panek, Ekspert w Zespole Relacji z Klientem Biznesowym, BIG InfoMonitor, Grupa BIK

Dla kogo?

Image

Fundusze świadczące kompleksowe usługi zarządzania wierzytelnościami.

Firmy pożyczkowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe.

Kadra kierownicza, eksperci z bankowości, telekomunikacji.

Managerowie pracujący w sektorze wierzytelności.

Wszyscy zainteresowani tematyką wierzytelności,

w szczególności

ImageImageImageImage

Dostawcy mediów, osoby zainteresowane rozwojem zawodowym.

Image

organizator

logo1

Partner strategiczny

Image

PARTNERZY GŁÓWNI

Partnerzy WSPIERAJĄCY

Image Image logo6 logo6

Partnerzy merytoryczni

logo4

Partner INSTYTUCJONALNY

logo4 logo4

Partnerzy medialni

logo6 logo6
logo6 logo6 logo6

Partnerzy medialni

logo6 logo6
logo6 logo6 logo6
1 konferencja lewiatan 2023 2 konferencja lewiatan 2023 3 konferencja lewiatan 2023 5 konferencja lewiatan 2023 6 konferencja lewiatan 2023 4 konferencja lewiatan 2023

"Konferencja PRACA 4.0"

Zobacz ostatnią konferencję

5 konferencja lewiatan 2023 4 konferencja lewiatan 2023 6 konferencja lewiatan 2023

Weź bezpłatny udział w wydarzeniu

18 kwietnia 2024 r.
Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa, godz.: 9:00 - 16:00

19 kwietnia 2024 r.
Warsztaty on-line

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do forum zostało jeszcze:

Forum

Image

wierzytelności

Program
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
recepcja@lewiatan.org

Image

Organizator:

Tomasz Paszkiewicz
tel. 503 141 822
tpaszkiewicz@lewiatan.org
www.lewiatan.org

Kontakt:

Pobierz:

Icon Icon Icon Icon
Regulamin wydarzeń